Er du hvervgiver?

Der er kommet et nyt ord ind i det danske sprog. Det betegner en person eller virksomhed, som giver arbejde til udlændinge. I første omgang er det kun hvervgivere, der får udført opgaver inden for byggeri, anlægsarbejder og ”det grønne område”, der er omfattet af reglerne. Rengøring på en byggeplads er også omfattet.

Reglerne betyder, at hvis man ikke tre dage efter et arbejdets påbegyndelse har modtaget dokumentation for anmeldelse til RUT (kvitteringen for anmeldelse), skal man underrette Arbejdstilsynet herom. Du skal blot fortælle Arbejdstilsynet, hvem du har hyret, hvor arbejdet skal foregå og hvornår. Så har du opfyldt reglerne.