Inden 1. november 2013 skal alle med et CVR-nummer oprette en digital postkasse til sikker post fra det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på www.Virk.dk/postkasse. I postkassen vil virksomheder og foreninger fremover modtage meddelelser om fx sygedagpenge, straffeattester, indkaldelse til bilsyn og rykkere for årsregnskaber.

På www.Virk.dk/postkasse kan virksomheder blive guidet igennem oprettelsen af deres digitale postkasse. Den digitale postkasse er det offentliges postkasse til Digital Post. Postkassen leveres af e-Boks A/S. Postkassen er et resultat af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi…

Kilde: Håndværksrådets nyhedsbrev.