Politiet modtog en anonym henvendelse om, at T på sin bopæl skulle være i besiddelse af en pistol. Politiet ransagede på baggrund af den anonyme henvendelse Ts bopæl uden forudgående retskendelse.

Der forelå heller ingen oplysninger i øvrigt, som kunne begrunde en mistanke om, at T skulle være i besiddelse af en pistol.

Højesteret kom på denne baggrund frem til, at betingelserne for ransagning ikke var opfyldt. Kendelsen blev afsagt 5. august 2013 og findes på Højesterets hjemmeside.