Archive for : Baggrund

Lovpligtig digital postkasse fra 1. november

Inden 1. november 2013 skal alle med et CVR-nummer oprette en digital postkasse til sikker post fra det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på www.Virk.dk/postkasse. I postkassen vil virksomheder og foreninger fremover modtage meddelelser om fx sygedagpenge, straffeattester, indkaldelse til bilsyn og rykkere for årsregnskaber.

På www.Virk.dk/postkasse kan virksomheder blive guidet igennem oprettelsen af deres digitale postkasse. Den digitale postkasse er det offentliges postkasse til Digital Post. Postkassen leveres af e-Boks A/S. Postkassen er et resultat af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi…

Kilde: Håndværksrådets nyhedsbrev.

Legalis åbner

Legalis går i luften 20. august 2013.

Vi er en anden slags rådgiverfirma. Læs nærmere på denne hjemmeside.

Vi kalder vores kunder for kunder og ikke for klienter. For kunder er hvad de er.