Ransagning kræver mere end en enkelt mistanke

Politiet modtog en anonym henvendelse om, at T på sin bopæl skulle være i besiddelse af en pistol. Politiet ransagede på baggrund af den anonyme henvendelse Ts bopæl uden forudgående retskendelse.

Der forelå heller ingen oplysninger i øvrigt, som kunne begrunde en mistanke om, at T skulle være i besiddelse af en pistol.

Højesteret kom på denne baggrund frem til, at betingelserne for ransagning ikke var opfyldt. Kendelsen blev afsagt 5. august 2013 og findes på Højesterets hjemmeside.

Er du hvervgiver, så pas på!

Er du hvervgiver?

Der er kommet et nyt ord ind i det danske sprog. Det betegner en person eller virksomhed, som giver arbejde til udlændinge. I første omgang er det kun hvervgivere, der får udført opgaver inden for byggeri, anlægsarbejder og ”det grønne område”, der er omfattet af reglerne. Rengøring på en byggeplads er også omfattet.

Reglerne betyder, at hvis man ikke tre dage efter et arbejdets påbegyndelse har modtaget dokumentation for anmeldelse til RUT (kvitteringen for anmeldelse), skal man underrette Arbejdstilsynet herom. Du skal blot fortælle Arbejdstilsynet, hvem du har hyret, hvor arbejdet skal foregå og hvornår. Så har du opfyldt reglerne.

Lovpligtig digital postkasse fra 1. november

Inden 1. november 2013 skal alle med et CVR-nummer oprette en digital postkasse til sikker post fra det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på www.Virk.dk/postkasse. I postkassen vil virksomheder og foreninger fremover modtage meddelelser om fx sygedagpenge, straffeattester, indkaldelse til bilsyn og rykkere for årsregnskaber.

På www.Virk.dk/postkasse kan virksomheder blive guidet igennem oprettelsen af deres digitale postkasse. Den digitale postkasse er det offentliges postkasse til Digital Post. Postkassen leveres af e-Boks A/S. Postkassen er et resultat af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi…

Kilde: Håndværksrådets nyhedsbrev.

Legalis åbner

Legalis går i luften 20. august 2013.

Vi er en anden slags rådgiverfirma. Læs nærmere på denne hjemmeside.

Vi kalder vores kunder for kunder og ikke for klienter. For kunder er hvad de er.