Archive for : Offentlig sektor

Er du hvervgiver, så pas på!

Er du hvervgiver?

Der er kommet et nyt ord ind i det danske sprog. Det betegner en person eller virksomhed, som giver arbejde til udlændinge. I første omgang er det kun hvervgivere, der får udført opgaver inden for byggeri, anlægsarbejder og ”det grønne område”, der er omfattet af reglerne. Rengøring på en byggeplads er også omfattet.

Reglerne betyder, at hvis man ikke tre dage efter et arbejdets påbegyndelse har modtaget dokumentation for anmeldelse til RUT (kvitteringen for anmeldelse), skal man underrette Arbejdstilsynet herom. Du skal blot fortælle Arbejdstilsynet, hvem du har hyret, hvor arbejdet skal foregå og hvornår. Så har du opfyldt reglerne.

Lovpligtig digital postkasse fra 1. november

Inden 1. november 2013 skal alle med et CVR-nummer oprette en digital postkasse til sikker post fra det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på www.Virk.dk/postkasse. I postkassen vil virksomheder og foreninger fremover modtage meddelelser om fx sygedagpenge, straffeattester, indkaldelse til bilsyn og rykkere for årsregnskaber.

På www.Virk.dk/postkasse kan virksomheder blive guidet igennem oprettelsen af deres digitale postkasse. Den digitale postkasse er det offentliges postkasse til Digital Post. Postkassen leveres af e-Boks A/S. Postkassen er et resultat af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi…

Kilde: Håndværksrådets nyhedsbrev.